FotoShop

Naručivanje tiska

Naručivanje tiska je posebno složena kategorija naručivanja.

Ako imate pripremljene dokumente za tiskanje možete koristiti FotoShop Cloud za upload dokumenata. Poslat ćemo vam link za upload putem kojeg ćete pristupiti vašem folderu na našem serveru čime će započeti naručivanje tiska. U slučaju da od nas želite naručiti i grafičko oblikovanje vaše tiskovine, pošaljite nam materijale koji će nam u tome pomoći.

Fotografije koje će biti pripremljene za tiskanje mogu biti snimljene i vašim smartphoneom. Da nam dostavite fotografije za tisak možete koristiti našu aplikaciju Foto2Print. Ovo je važno, jer je nužno da u obradu primimo maksimalno kvalitetan materijal. Uz fotografije, pošaljite nam i tekstualni sadržaj vaše buduće tiskovine i navedite nam konačni željeni format.