Fotografiranje u studiju i na terenu naš je dnevni posao. Fotografiramo sve ono što želite imati na fotografijama, što želite otisnuti ili što želite objaviti na internetu. Prilagodili smo se za razne vrste snimanja kako opremom...

read more