FotoShop

Naručivanje fotografija s računala

Ako se slike koje želite izraditi nalaze na Vašem računalu možete zatražiti da vam pošaljemo poveznicu prema folderu s vašim imenom na našem serveru putem koje možete jednostavno napraviti upload.
Važno je znati da je i ovo naš sustav koji se ne oslanja na javne servise i zbog toga jamči potpunu sigurnost i privatnost sadržaja vaših datoteka.