Izrada velikih fotografija uvijek je predstavljala veliki izazov. Ispis velikih formata fotografija danas predstavlja korištenje najmodernijih tehnologija ispisivanja. Bavili smo time u doba tamnih komora, aparata za povećavanje...

read more