FotoShop

Ostali načini naručivanja

Za sve ostale potrebe kad ukupna veličina privitaka ne prelazi 5 MB možete korisiti slanje fileova putem E-maila (siget@fotoshop.hr i vrbani@fotoshop.hr)
Također možete koristiti i javne servise kao što su WhatsApp ili Viber uz napomenu da morate računati da to nikako nije najbolji način za slanje fotografija na izradu, jer takvi servisi vaše fotografije prilagođavaju potrebama slanja poruka, a to ozbiljno narušava kvalitetu vaših slika i stvara ograničenja kod izrade, pa vas molimo da to uzmete u obzir.