FotoShop

Ostali načini naručivanja

Sve što ne spada u navedene kategorije nazvali smo ostali načini naručivanja.

Želimo vam skrenuti pozornost na nužnost da uvijek odaberete najbolji način za naručivanje neke usluge kod nas. Vaš odabir ponekad može ograničiti mogućnosti naših digitalnih intervencija što ne želimo da se dogodi. Ako niste sigurni kako odabrati način naručivanja svakako zatražite savjet i pomoć u našim poslovnicama.

Ostali načini naručivanja na prvom mjestu uključuju elektronsku poštu. Kad ukupna veličina privitaka ne prelazi 5 MB možete korisiti slanje fileova putem E-maila (siget@fotoshop.hr i vrbani@fotoshop.hr)

Također možete koristiti i javne servise kao što su WhatsApp ili Viber. Napominjemo da morate računati kako to nikako nije najbolji način za slanje fotografija na izradu, jer takvi servisi vaše fotografije prilagođavaju potrebama slanja poruka. To ozbiljno narušava kvalitetu vaših slika i stvara ograničenja kod izrade.