Digitalizacija umjetničkih djela jedna je od naših specijalnosti. Zovemo to tako, jer su tehnike koje koristimo znatno prerasle ono što je nekada davno ljudima bilo poznato pod nazivom reprofotografija. Koristimo kombinirane...

read more