FotoShop

Razvijanje crno bijelih filmova

Da li bi imali pravo nazvati se foto studijom da nemamo u ponudi razvijanje crno bijelih filmova?

Zadržali smo aktivnim laboratorij za razvijanje crno bijelih filmova. Zbog toga smo u mogućnosti razviti gotovo bilo koji crno bijeli film. Razvijanje se odvija ručnim postupkom uz upotrebu tamne komore, posebnih doza za razvijanje i posebnih kemikalija. Najvažnije je dobro odabrati razvijač za crno bijeli negativ film. Svaka faza razvijanja ima posebne zakonitosti i zahtjeve, pa vodimo brigu o svemu tome kako bi postigli najbolje rezultate razvijanja kao preduvjet za daljnju upotrebu negativ materijala.

Ono što je važno napomenuti je činjenica da njegujemo stare tehnologije koje oplemenjujemo upotrebom modernih mogućnosti. Crno bijele filmove koje razvijemo moguće je skenirati najmodernijom tehnologijom i na temelju toga dalje možemo graditi nebrojene smjerove upotrebe vaših analognih snimaka.