FotoShop

Razvijanje crno bijelih filmova

Zadržali smo aktivnim laboratorij za razvijanje crno bijelih filmova i zbog toga smo u mogućnosti razviti gotovo bilo koji crno bijeli film. Razvijanje se odvija ručnim postupkom uz upotrebu tamne komore, posebnih doza za razvijanje i posebnih kemikalija. Najvažnije je dobro odabrati razvijač za crno bijeli negativ film. Svaka faza razvijanja ima posebne zakonitosti i zahtjeve, pa vodimo brigu o svemu tome kako bi postigli najbolje rezultate razvijanja kao preduvjet za daljnju upotrebu negativ materijala.