Naručivanje fotografija s računala pretpostavlja da želite izraditi slike koje se nalaze na Vašem računalu. Obično se radi o velikoj količini podataka, pa možete zatražiti da vam pošaljemo poveznicu prema folderu s vašim imenom...

read more