FotoShop

Uvezivanje, laminacija, plastifikacija …

Dokumente možemo povezati u cjelinu nekim od načina za uvezivanje. Odaberite između ponuđenih načina: plastični spiralni uvez, žičani spiralni uvez, termo uzvez ili uvez u tvrde korice, uvezivanje letvicama…
Osim toga, nudimo vam laminaciju dokumenata do formata A3.