Uvezivanje, laminacija, plastifikacija neki su od postupaka za doradu i opremanje dokumenata. Dokumente možemo povezati u cjelinu nekim od načina za uvezivanje. Odaberite između ponuđenih načina: klamanje, plastični spiralni...

read more