FotoShop

Naručivanje fotografija s pametnih uređaja

Ako želite naručiti izradu fotografija s vašeg pametnog telefona ili tableta molimo vas da koristite našu aplikaciju Foto2Print. Sve o tome pročitajte na našoj stranici koja posebno detaljno opisuje aplikaciju od faze preuzimanja i instalacije, pa do samog naručivanja.