FotoShop

Reklame i teme

Naše putovanje kroz vrijeme postaje zanimljivije ako obratimo više pažnje na ono što često gradi sliku života: reklame i teme u medijima.

Vratio sam se osamdesetak godina unazad kako bih promotrio ondašnji izgled reklamnih poruka, ali i glavne teme u javnim glasilima. Promatrača će ovo što sam prikazao lako navesti na zaključak da je u ljudskim društvima sve uvijek bilo isto.
A da li je zaista tako?

Skrećem vam pažnju na onda istaknute reklame i teme: budućnost poduzetnika, auto union i ujedinjenje europe. U naslovnoj fotografiji vidjet ćete još i poruku o modernim lijekovima koji suzbijaju pošasti koje haraju svijetom. Meni se kroz sve to nametnula potreba da usporedim načine prikazivanja stanja čovječanstva nekada i sad. Iznimno vrijedno je shvatiti da su uvijek postojale potrebe da se na određen način prikazuje neka pojava. Očito je odavno postalo jasno da se time može utjecati na način razmišljanja velikh skupina ljudi.

Možda vas zainteresiraju naše ostale novosti.