FotoShop

Reklame i teme

Naše putovanje kroz vrijeme postaje zanimljivije ako obratimo više pažnje na ono što često gradi sliku života: reklame i teme u medijima.

Vratio sam se osamdesetak godina unazad ne bih li promotrio kako su onda izgledale reklamne poruke, ali i glavne teme u javnim glasilima.Promatrača će ovo što sam prikazao lako navesti na zaključak da je u ljudskim društvima sve uvijek bilo isto.
A da li je zaista tako?

Skrećem vam pažnju na onda istaknute reklame i teme: budućnost poduzetnika, auto union i ujedinjenje europe. U naslovnoj fotografiji vidjet ćete još i poruku o modernim lijekovima koji suzbijaju pošasti koje haraju svijetom.